sandra.jpg
fabi.jpg

Eu te amo, i love you, ik lief jou...

Ik ben een Braziliaanse vrouw die in Nederland woont en is geëmigreerd uit liefde voor een man, een stad en een mentaliteit. En soms mis ik wat ik daar achterliet; familie en vrienden, meer knuffels, meer knoflook in het eten én een paar woorden. 

Ja, woorden. Tijdens mijn inburgeringsexamen, realiseerde ik me dat woorden in de Nederlandse grammatica die verband houden met liefde ontbraken. Hetzelfde ‘vriend' wordt bijvoorbeeld gebruikt voor vriendschap en liefde, wat ik altijd erg verwarrend vond,in het Portugees hebben we twee heel verschillende woorden,'amigo' en 'namorado'. Maar mijn meest verbazingwekkende ontdekking was dat er geen werkwoord bestond waarmee we onze liefde konden uitdrukken. 

In plaats daarvan gebruiken Nederlanders het werkwoord ‘houden', een hard, metaalachtig en multifunctioneel werkwoord dat afhankelijk van voorzetsels veel kan uitdrukken, inclusief grijpen en bezitten, acties die absoluut niet gerelateerd mogen zijn aan liefde. 

'Houden van’ clasps in its core the verb ‘houden’ (hold). Ik hou van jou literally means ‘I keep a hold of you’. The verb ‘houden’ (like English ‘hold’) stems from the Gothic verb ‘hoeden’ (tend a herd). In the Middle Ages when people could be held as slaves or serfs, houden van used to mean ‘have someone on loan’. Via Direct Dutch Institute

Toen ik me verdiepte in het onderwerp ontdekte ik dat er toch wel een werkwoord voor liefde was in het Oudnederlands, 'lieven', maar dat het is in onbruik geraakt. Ik begon een campagne om het werkwoord lieven opnieuw in het Nederlandse vocabulaire te introduceren. Meedoen?

Koop een t-shirt Ik Lief Jou!
 

I am a Brazilian woman who emigrated to Amsterdam out of love for a man, a city and a mentality. And sometimes I miss what I left there; family and friends, more hugs, more garlic in the food and a few words. Yes, words. When I was studying for my civic integration exam, I realized that words related to love were missing in Dutch grammar. For example, the same word 'vriend' is used for friendship and love, which I always found very confusing, in Portuguese we have two very different words, 'amigo' and 'namorado'. But my most amazing discovery was that there was no specific verb to express our love. Instead, the Dutch use the verb 'houden', a hard, metallic and multifunctional verb that can express a lot depending on prepositions, including holding, grabbing and owning, actions that should be absolutely unrelated to love. 

 

'Houden van’ clasps in its core the verb ‘houden’ (hold). Ik hou van jou literally means ‘I keep a hold of you’. The verb ‘houden’ (like English ‘hold’) stems from the Gothic verb ‘hoeden’ (tend a herd). In the Middle Ages when people could be held as slaves or serfs, houden van used to mean ‘have someone on loan’. Via Direct Dutch Institute

 

Digging into the subject I discovered that there was a verb for love in Old Dutch, 'lieven', but that it has fallen out of use. I would like to know why in contemporary Dutch there is no place for 'Ik lief jou', do you know?

I started a campaign to reintroduce the verb lieven into the Dutch vocabulary. Participate? Buy a t-shirt Ik Lief Jou!

Model Sandra Bodick & Fabi Prado

MOST WANTED